Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400200100N500
Ονομασία Σταθμού: 
ERATEINI
Lon: 
22,20412675
Lat: 
38,37311541
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ρ. Ερατεινής
Κωδικός: 
GR0004000400200100N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ