Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400210130H500
Ονομασία Σταθμού: 
MORNOS_MD
Lon: 
22,07488331
Lat: 
38,5115094
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Μόρνος Π. 2
Κωδικός: 
GR0004000400210130H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ