Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260140A500
Ονομασία Σταθμού: 
DIMHKOS
Lon: 
21,28909209
Lat: 
38,57430692
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Διμηκος Π.
Κωδικός: 
GR0004000400260140A
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΙΕΒ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ