Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260150A500
Ονομασία Σταθμού: 
GURIOTISA
Lon: 
21,24546233
Lat: 
38,63088597
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Τάφρος Υπερχείλισης Οζερού
Κωδικός: 
GR0004000400260150A
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ