Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260310N500
Ονομασία Σταθμού: 
STOUR
Lon: 
21,48655591
Lat: 
39,32275175
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Πλατανιάς Ρ. 3
Κωδικός: 
GR0004000400260310N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ