Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260400H500
Ονομασία Σταθμού: 
PER09.1
Lon: 
21,32346778
Lat: 
39,49416286
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Αχελώος Π. 1
Κωδικός: 
GR0004000400260400H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ