Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260480N500
Ονομασία Σταθμού: 
KRYONERI
Lon: 
21,5731904
Lat: 
39,00124382
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Αγραφιώτης Π.
Κωδικός: 
GR0004000400260480N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΙΕΒ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ