Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260570N500
Ονομασία Σταθμού: 
TRIKFARA
Lon: 
21,65066048
Lat: 
38,79755003
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Κρικελιώτης Ρ.
Κωδικός: 
GR0004000400260570N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ