Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260600N500
Ονομασία Σταθμού: 
PARK_KYKL
Lon: 
21,7852023
Lat: 
38,89842487
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Καρπενισιώτης Ρ.
Κωδικός: 
GR0004000400260600N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ