Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400280100N500
Ονομασία Σταθμού: 
XIROPOTAMOS
Lon: 
21,10201328
Lat: 
38,55619928
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ξηροπόταμος Ρ.
Κωδικός: 
GR0004000400280100N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ