Υδατικό Διαμέρισμα
Ήπειρος (05)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000500010001N600
Ονομασία Σταθμού: 
Ekvoles Arachthou
Lon: 
21,0942
Lat: 
39,039199
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Βόρειος Αμβρακικός Κόλπος
Κωδικός: 
GR000500010001N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ