Υδατικό Διαμέρισμα
Ήπειρος (05)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000500010002N500
Ονομασία Σταθμού: 
Notios Amvrakikos
Lon: 
21,094499
Lat: 
38,921501
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Νότιος Αμβρακικός Κόλπος
Κωδικός: 
GR000500010002N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ