Υδατικό Διαμέρισμα
Ήπειρος (05)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000500010006H500
Ονομασία Σταθμού: 
Igoumenitsa
Lon: 
20,228099
Lat: 
39,499999
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Όρμος Ηγουμενίτσας
Κωδικός: 
GR000500010006H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΕΛΚΕΘΕ/ΓΧΚ