Υδατικό Διαμέρισμα
Ήπειρος (05)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000500010007N500
Ονομασία Σταθμού: 
Kalamas
Lon: 
20,143899
Lat: 
39,577499
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ανατολικές Ακτές της Κερκυραϊκής Θάλασσας
Κωδικός: 
GR000500010007N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ