Υδατικό Διαμέρισμα
Ήπειρος (05)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0005000400210240N500
Ονομασία Σταθμού: 
GEF. BALDUMA
Lon: 
20,9967099
Lat: 
39,69587102
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Άραχθος Π.
Κωδικός: 
GR0005000400210240N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ