Υδατικό Διαμέρισμα
Ήπειρος (05)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0005000400220100N400
Ονομασία Σταθμού: 
GEF. KALOGIROU
Lon: 
20,88530543
Lat: 
39,1780525
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Λούρος Π.
Κωδικός: 
GR0005000400220100N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ
Λοιπές Ουσίες: 
ΙΕΒ