Υδατικό Διαμέρισμα
Ήπειρος (05)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0005000400220100N800
Ονομασία Σταθμού: 
PETRA
Lon: 
20,78390427
Lat: 
39,15825515
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Λούρος Π.
Κωδικός: 
GR0005000400220100N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ