Υδατικό Διαμέρισμα
Θεσσαλία (08)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR000800030020H500
Ονομασία Σταθμού: 
Techniti Limni Smokovou
Lon: 
22,104463
Lat: 
39,148277
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Τεχνητή Λίμνη Σμόκοβου
Κωδικός: 
GR000800030020H
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΚΒΥ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΚΒΥ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΚΒΥ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΔΕΥΑΛ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΔΕΥΑΛ/ΓΧΚ