Υδατικό Διαμέρισμα
Θεσσαλία (08)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0008000400010100A500
Ονομασία Σταθμού: 
MELISSA
Lon: 
22,64871059
Lat: 
39,56054669
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
7T
Κωδικός: 
GR0008000400010100A
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΔΕΥΑΛ/ΓΧΚ