Υδατικό Διαμέρισμα
Θεσσαλία (08)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0008000400020100A500
Ονομασία Σταθμού: 
KASTRI
Lon: 
22,67247897
Lat: 
39,62160159
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
1T
Κωδικός: 
GR0008000400020100A
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΔΕΥΑΛ/ΓΧΚ
Ειδικοί Ρύποι: 
ΔΕΥΑΛ/ΓΧΚ