Υδατικό Διαμέρισμα
Θεσσαλία (08)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0008000400200110N500
Ονομασία Σταθμού: 
KALIPEFKI
Lon: 
22,44397358
Lat: 
39,99187337
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ζηλιάνα Π.
Κωδικός: 
GR0008000400200110N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΔΕΥΑΛ/ΓΧΚ