Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Πελοπόννησος (GR01)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR01010101
Ονομασία Σταθμού: 
Γ/ΕΠΙΤ
Lon: 
21,48247
Lat: 
37,63879
Τύπος Παρακολούθησης: 
Επιχειρ/κή
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Σύστημα Αλφειού
Κωδικός: 
GR0100010
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Ποσοτικές: 
ΙΓΜΕ
Βασικές: 
ΙΓΜΕ
Νιτρικά Άλατα: 
ΙΓΜΕ
Βαρέα Μέταλα: 
ΙΓΜΕ
Φυτοφάρμακα: 
ΙΓΜΕ
Συνθετικές Ουσίες: 
ΙΓΜΕ