Υδατικό Διαμέρισμα
Βόρ. Πελοπόννησος (02)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR02010265
Ονομασία Σταθμού: 
Γ39
Lon: 
20,50783301
Lat: 
38,21752997
Τύπος Παρακολούθησης: 
Επιχειρ/κή
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Σύστημα Κεφαλλονιάς
Κωδικός: 
GR0200010
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΙΓΜΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΙΓΜΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΙΓΜΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΓΜΕ
Λοιπές Ουσίες: 
ΙΓΜΕ