Υδατικό Διαμέρισμα
Ανατολ. Πελοπόννησος (03)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0003000400100070N500
Ονομασία Σταθμού: 
STATHEIKA
Lon: 
22,6658196
Lat: 
37,67586725
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ίναχος Π.
Κωδικός: 
GR0003000400100070N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ